Пиши за всичко, което искаш! | пиши по темата
  • vwsport vwsport 13.12.2010
    Мъздруга
    Тази риба е прилича много на речния кефал.Макар че външното сходство в чертите е очевидно, все пак мъздругата е друг шаранова риба. Тя е...
     
All rights reserved TopBG.org