Eсенен спининг на речен кефал

Eсенен спининг на речен кефал
________________________________________

Месец октомври е най-доброто време за спинингов риболов на речен кефал. Това е моментът, в който можем да уловим най-много трофейни риби. Точно през октомври големите кефали се активизират и атакуват яростно примамките. Нужно е да знаем само някои тънкости, за да успеем в начинанието „улавяне на кефали по кило и от кило нагоре”.

Примамките
През октомври въобще можем да отпишем блесните като примамка. Въртележките работят добре през лятото, но наесен кефалът вече ориентира предпочитанията си към воблерите. Смело можем да заложим изцяло на този вид спинингови примамки. Най-добрите резултати се постигат с тумбести воблери. В тях кефалът припознава или апетитна тлъста рибка, или висококалорична жаба. И в двата случая често пъти предприема решение за атака и увисва на куката.

Такъмите
Изискванията за такъма са елементарни. Достатъчен ни е стандартен спининг с дължина 2.40 – 2.70 м, немного твърд, с акция около 5 - 15. Влакното няма причина да бъде по-дебело от 0.18, като най-отпред може да поставим флиорокарбонов повод,особено ако ловим в биства вода. Тъй като е незабележим за рибата, този повод увеличава шансовете ни да излъжем подозрителните кефали.

Тактика
Есенният спининг на кефал е много резултатен, когато водим примамката бавно срещу течението. Обикновено се замята диагонално надолу по течението. Водим воблера със съвсембавно навиване на макарата и паузи от по 2-3 секунди. Неравномерното водене много дразни рибата. Често пъти имаме удар точно по време на паузата, или веднага след повторното потегляне на воблера.
Къде да търсим есенния кефал? В по-малките реки местообитанията му са ясни, но в големите реки като Искър и Марица например се нуждаем от по-точна преценка за местата, където обитава тази риба. Първият вид са дълбоките участъци под надвиснали дървета и храсталаци над водата. Там почти винаги стои притаен някой огромен кефал. Другите удобни места са разливите, както и дълбоките и бавни места около брега – те са любими обитания на кефалите. Третият вид са местата с бърза вода. В долното течение на Искър, където в момента има и много навлязла от Дунав щука, двата вида са си поделили местата – щуките са в бавното до брега, а кефалите – в бързата вода по-навътре.
Характерното за октомврийския риболов на кефал е това, че рибите се придържат по-концентрирани на определени места. По тази причина, ако уловим някъде кефал, не бива да се местим веднага. Едрите кленове обикновено са поне 5-6 на едно място. След като сме излъгали един от тях, няма начин да не успеем да извадим и втори. Просто трябва да поупорстваме повече на въпросното място.
Когато кефалът е активен, спининговият му улов е сравнително лесен. При пасивно поведение на рибите обаче се налага да вкараме в действие повече творчество.
Аз лично имам една тактика, която често се е оказвала сполучлива. Въпросът в случая не опира толкова до примамката, колкото до начина й на водене. При мен той се състои в следното – замятам по течението и задържам линията, без да въртя макарата. Под напора на водата воблерът започва да играе, като постепенно се приближава към моя бряг. Едва когато дойде съвсем наблизо до брега, започвам да го водя бавно към мен, отново с паузи. Обикновено кълванетата са в средата на реката, където воблерът играе само под напора на течението. Очевидно примамката трябва да изглежда съвсем безпомощна, за да предизвика атаката на иначе пасивните риби.
Ако ни удари трофеен кефал, в никакъв случай не бива да бързамес ваденето. Най-често рибата гълта добре, но заради меката си уста понякога успява да се откачи. Прекаленото бързане може да доведе само и единствено до разочарование. По-добре е да изморим рибата както трябва, хем по-дълго ще се радваме на емоцията от изваждането. Едва когато се омаломощи добре, кефалът вече може да бъде подкаран към брега. Веднъж като изкараме устата му над водата, нататък рибата е наша.
Кефалите е добре да се пускат обратно във водата, след като ги уловим. И без това рибата нито е вкусна за ядене, нито представлява какъвто и да е кулинарен интерес. По-добре да върнем трофейният кефал обратно, за да го хванем след това още веднъж.

Коментари

тази статия има 1 коментара. Не бъди срамежлив - остави своя коментар!

  • rino94
    15.04.2014
    16:37

    Отлична статия.

Трябва да сте влезнали в системата за да напишете коментар.
Към страницата за логин.

All rights reserved TopBG.org