ПъстърваАко се изкачите високо в балкана, в царството на букови и иглолистни гори, и скрити зад някоя скала се загледате във водите на забързалите се бистри реки, ще останете възхитени от игривите движения на балканската пъстърва. Изпънала като струна красивото си тяло, изпъстрено с много черни, оранжевочервени и кафяви петна, тя пори хладните и богати на кислород чисти води.
В сравнение с другите риби хайверът и е по- малко. Не повече от хиляда зърна. Изхвърля го на части още през зимата, на дъното на водата в продълговата, не много дълбока дупка, която пъстървата изкопава с устата и гръбните си перки. Когато бъде залят с "мляко", тя го заравя.
Храни се с червеи, мамарци, мухи, бръмбари, скакалци и други. С удивителна ловкост улавя храната си. Не чака жертвата да падне във водата, а с ловък скок я хваща още докато тя е във въздуха. Пъстървата е най- вкусната риба, затова много риболовци мечтаят да напълнят кошчето си с нея. Но за успешен улов е необходимо да се знаят някои нейни навици. Понеже пъстървата има много добре развито зрение, риболовецът трябва скришом да се приближава към водата и да е облечен с дрехи, които са с цвета на околната среза. За предпочитане е да застане зад скала или дърво и тогава да хвърли въдицата си.
Въдичарската пръчка да бъде бамбукова, а при нужда и обикновен тънък лесков прът с дължина 4- 5 метра. Тук се изискват тънко, невидимо и здраво влакно, за да не се забелязва от силното зрение на пъстървата. Куката трябва да е малка, с остър връх, в зависимост от големината на стръвта и рибите. Най- добре е риболовът да се извършва по течението на реката- отгоре надолу, защото главата на рибата е обърната винаги срещу течението. Най- подходяща е онази стръв, която се намира около водоема- например малки рибки, мухи, скакалци и червеи. С мамарци и хайвер се ловуват по- дребните пъстърви. Скакалците са подходящи за лятото, а червеите рано на пролет при високи, малко размътени води. Изборът на мухата зависи от цвета на небето и водата, а големината и- от бързината на течението. Колкото е по- бързо течението и по- буйна водата, толкова мухата може да бъде по- груба.
Ако се спрете край някой рибарник или на брега на някой язовир, може да забележите един друг вид пъстърва с черни петна по тялото. Това е американската пъстърва. Нарича се така, защото е пренесена от Америка. Подходяща е за изкуствено развъждане. Расте много бързо. Достига понякога 50 см дължина и тегло до 4 кг. Може да живее и по- нечисти и по- бедни на кислород води.
Риболовът при нея се извършва по същия начит, както при балканската пъстърва.

Коментари

тази статия има 0 коментара. Не бъди срамежлив - остави своя коментар!

Трябва да сте влезнали в системата за да напишете коментар.
Към страницата за логин.

All rights reserved TopBG.org